Apartament Diagonal

Residència a Barcelona

.

Client: Particular

Localització: Barcelona

Any: 2018

Equip de projecte: Berta Comellas, Mireia Sandoval, Raimond Pinto

Fotografia: Jordi Miralles